آیین‌نامه‌ رعایت اصول ایمنی فردی و لزوم استفاده از وسایل حفاظت‌ انفرادی‌ – فصل‌ سوم‌: کاسک‌ (کلاه‌ خود)


فصل‌ سوم‌ – کاسک‌ (کلاه‌ خود)
ماده‌ ۱۶: کارگرانی‌ که‌ مواجه‌ با خطر سقوط‌ یا پرتاب‌ شیئی‌ روی‌ سرشان‌ هستند باید از کاسک‌ فلزی‌ استفاده‌ نمایند.
ماده‌ ۱۷: وزن‌ کاسک‌ (کلاه‌ خود) بطور کامل‌ نباید از ۴۰۰ گرم‌ تجاوز نماید.
ماده‌۱۸: کاسک‌ باید از مواد غیرقابل‌ احتراق‌ ساخته‌ شده‌ و در مقابل‌ جریان‌ برق‌ عایق‌ باشد.
ماده‌ ۱۹: به‌ منظور حفاظت‌ سر، صورت‌، پشت‌، گردن‌ دور تا دور کاسک‌ باید لبه‌ دار باشد.
ماده‌ ۲۰: برای‌ کار در فضای‌ نسبتاً کوچک‌ و تنگ‌ کاسک‌ باید کوتاه‌ بوده و در صورت‌ لزوم‌ فاقد لبه‌ باشد.
ماده‌ ۲۱: کاسک‌هایی‌ که‌ در فضای‌ خیلی‌ مرطوب‌ مورد استفاده‌ قرار می‌گیرند باید از نظر رطوبت‌ غیرقابل‌ نفوذ باشند.
ماده‌ ۲۲: نوارها و چرم‌ داخل‌ کاسک‌ باید به‌ سهولت‌ قابل‌ تعویض‌ باشند.
ماده‌ ۲۳: استفاده‌ از کاسکی‌ که‌ متعلق‌ به‌ شخص‌ دیگری‌ بوده‌ باید قبلاً داخل‌ آن‌ ضدعفونی‌ گردد و در صورت‌ لزوم‌ چرم‌ و نوارهای‌ داخل‌ آن‌ تعویض‌ شود.
ماده‌ ۲۴: کارگرانی‌ که‌ دارای‌ موهای‌ بلند هستند بخصوص‌ کارگران‌ زن‌ که‌ با ماشین‌ کار می‌کنند و یا در جوار آن‌ مشغول‌ کار هستند باید به‌ وسیله‌ سربند و یا وسیله‌ حفاظتی‌ دیگری موهای‌ سر خود را کاملاً بپوشانند.
ماده‌ ۲۵: سربند کارگرانی‌ که‌ در مقابل‌ آتش‌ و یا جرقه‌ و یا مواد مذاب‌ و یا امثال‌ آن‌ کار می‌کنند باید از جنسی‌ تهیه‌ شده‌ باشد که‌ به‌ آسانی‌ مشتعل‌ نگردد و در مقابل‌ شستن‌ و ضدعفونی‌ کردن‌ به‌ وسیله‌ ترکیبات‌ صنعتی‌ مقاومت‌ کافی‌ داشته‌ باشند.
ماده‌ ۲۶: نظافت‌ و تمیز کردن‌ سربندها باید به‌ سهولت‌ انجام‌ گیرد.

فراخوان تبلیغات در سایت اتحادیه


etehadiyehاز کلیه اعضاء دارای پروانه کسب دعوت می شود

جهت تبلیغات فروشگاه و یا تولیدی خود در این سایت،

با اتحادیه تماس حاصل فرمائید.

شماره های تماس:

55688589

66706631

تماس با ما

تلفن های تماس:

55688168
55688053
66706631
66705886