رتبه ۴


رتــــبـــه  ۴
ردیف شرکت/فروشگاه نام و نام خانوادگی تاریخ انقضا پروانه کسب تاریخ بازدید امتیاز رتبه مرحله فعالیت های مجاز
۱ آذرپاد ایمن حسین حسین خانی ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ ۶۷/۵ ۴ ۲ صنایع و کارگاههای کوچک و اماکن مسکونی ۱۰۰نفری
۲ شعله ستیز شمس الدین طباطبائی ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ ۶۷/۵ ۴ ۲ صنایع و کارگاههای کوچک و اماکن مسکونی ۱۰۰نفری
۳ آتشناک جواد شمس ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۳۹۵/۱۰/۲۱ ۶۷ ۴ ۲ صنایع و کارگاههای کوچک و اماکن مسکونی ۱۰۰نفری
۴ ایمن خزر شعله خانم رقیه خوش گل گروسی ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ ۶۷ ۴ ۲ صنایع و کارگاههای کوچک و اماکن مسکونی ۱۰۰نفری
۵ اطفاء سازان ایمن گستر پارسیان فریبرز رنجبر ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۶۵ ۴ ۲ صنایع و کارگاههای کوچک و اماکن مسکونی ۱۰۰نفری
۶ ایمن تیام سپاهان ساسان خطامی کرمانشاهی
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۱۳۹۴/۰۷/۲۰ ۶۵ ۴ ۱ صنایع و کارگاههای کوچک و اماکن مسکونی ۱۰۰نفری
۷ اطفاء ایران امین الهیاری ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۶۰ ۴ ۲ صنایع و کارگاههای کوچک و اماکن مسکونی ۱۰۰نفری

 

فراخوان تبلیغات در سایت اتحادیه


etehadiyehاز کلیه اعضاء دارای پروانه کسب دعوت می شود

جهت تبلیغات فروشگاه و یا تولیدی خود در این سایت،

با اتحادیه تماس حاصل فرمائید.

شماره های تماس:

55688589

55688159

تماس با ما

  55688168

      55688159

خیابان هلال احمر نرسیده به میدان رازی مجتمع نگین رازی طبقه 4 واحد 140