رتبه ۴


رتــــبـــه  ۴
ردیف شرکت/فروشگاه نام و نام خانوادگی تاریخ انقضا پروانه کسب تاریخ بازدید امتیاز رتبه مرحله فعالیت های مجاز
۱ ایمنی رامین خانم موسوی ۱۳۹۵/۰۸/۲۷ ۹۴/۰۷/۲۱ ۶۵ ۴ ۱ صنایع و کارگاههای کوچک و اماکن مسکونی ۱۰۰نفری
۲ ایمن تیام سپاهان ساسان خطامی ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۹۴/۰۷/۲۰ ۶۵ ۴ ۱ صنایع و کارگاههای کوچک و اماکن مسکونی ۱۰۰نفری
۳ خزر شعله  خانم خوشه گل گروسی
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ۹۴/۱۱/۲۷ ۶۴ ۴ ۱ صنایع و کارگاههای کوچک و اماکن مسکونی ۱۰۰نفری
آذر شکن پارس فرهاد مومنی تمدیدی ۹۴/۱۰/۰۷ ۶۲ ۴ ۱ صنایع و کارگاههای کوچک و اماکن مسکونی ۱۰۰نفری

 

فراخوان تبلیغات در سایت اتحادیه


etehadiyehاز کلیه اعضاء دارای پروانه کسب دعوت می شود

جهت تبلیغات فروشگاه و یا تولیدی خود در این سایت،

با اتحادیه تماس حاصل فرمائید.

شماره های تماس:

66706631

66705886

تماس با ما

  ۶۶۷۰۶۶۳۱

      ۶۶۷۰۵۸۸۶

خیابان امام خمینی، نرسیده به میدان حسن آباد، جنب بانک ملی، شماره ۲۱۶، طبقه چهارم