فاقد رتبه


بدون رتــــبـــه
ردیف شرکت/فروشگاه نام و نام خانوادگی تاریخ انقضا پروانه کسب تاریخ بازدید امتیاز رتبه مرحله فعالیت های مجاز
۱ امداد و آتش ایرانیان مجید وکیل باشی ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ ۹۴/۱۱/۰۵ ۴۹ ۰ ۱ کارگاه فوق امتیاز حد نصاب جهت شارژ خاموش کننده ها را کسب نکرده است.
۲ نبرد اطفاء سید مجتبی میری ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ ۹۴/۰۸/۱۲ ۴۹ ۰ ۱ کارگاه فوق امتیاز حد نصاب جهت شارژ خاموش کننده ها را کسب نکرده است.
۳ ایمن گران حریق یداله جلالی ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ ۹۴/۰۸/۱۲ ۴۹ ۰ ۱ کارگاه فوق امتیاز حد نصاب جهت شارژ خاموش کننده ها را کسب نکرده است.
۴ طوفان علی کاظم زادگان ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ ۹۴/۰۸/۱۹ ۴۹ ۰ ۱ کارگاه فوق امتیاز حد نصاب جهت شارژ خاموش کننده ها را کسب نکرده است.
۵ اطفاء ایرانیان پیشرو اعظم قاسمی ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ ۹۴/۰۹/۱۰ ۴۹ ۰ ۱ کارگاه فوق امتیاز حد نصاب جهت شارژ خاموش کننده ها را کسب نکرده است.
۶ عصرآتش اسماعیل چاوشی ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ ۹۴/۱۲/۰۴ ۴۸ ۰ ۱ کارگاه فوق امتیاز حد نصاب جهت شارژ خاموش کننده ها را کسب نکرده است.
۷ آتش افروز امیر اردستانی ۱۳۹۵/۰۸/۰۵ ۹۴/۰۸/۱۲ ۴۳ ۰ ۱ کارگاه فوق امتیاز حد نصاب جهت شارژ خاموش کننده ها را کسب نکرده است.
۸ آبشاران علی اکبر معینیان ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ ۹۴/۰۸/۱۹ ۴۳ ۰ ۱ کارگاه فوق امتیاز حد نصاب جهت شارژ خاموش کننده ها را کسب نکرده است.
۹ ایمن حافظ سید مهدی شجاعت الحسینی ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ ۹۴/۰۸/۱۲ ۴۲ ۰ ۱ کارگاه فوق امتیاز حد نصاب جهت شارژ خاموش کننده ها را کسب نکرده است.
۱۰   داود  عرفانیان در دست اقدام ۹۴/۰۸/۱۲ ۴۲ ۰ ۱ کارگاه فوق امتیاز حد نصاب جهت شارژ خاموش کننده ها را کسب نکرده است.
۱۱ دانش اطفاء محسن گشانی ۱۳۹۵/۱۲/۱۲ ۹۴/۰۸/۱۲ ۴۱ ۰ ۱ کارگاه فوق امتیاز حد نصاب جهت شارژ خاموش کننده ها را کسب نکرده است.
۱۲ آتشکوب مجید افضلی ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۹۴/۰۸/۱۲ ۴۰ ۰ ۱ کارگاه فوق امتیاز حد نصاب جهت شارژ خاموش کننده ها را کسب نکرده است.
۱۳ ایمنی مهدی حسین شاهی ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۹۴/۰۷/۲۱ ۴۰ ۰ ۱ کارگاه فوق امتیاز حد نصاب جهت شارژ خاموش کننده ها را کسب نکرده است.
۱۴ پیشتازان حریق ایران مرتضی موسوی تمدیدی ۹۴/۱۲/۰۴ ۳۹ ۰ ۱ کارگاه فوق امتیاز حد نصاب جهت شارژ خاموش کننده ها را کسب نکرده است.
۱۵ آتش نهاد خانم شفیعی ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ۹۴/۰۹/۱۰ ۳۹ ۰ ۱ کارگاه فوق امتیاز حد نصاب جهت شارژ خاموش کننده ها را کسب نکرده است.
۱۶ جهان شعله علی نصرتی ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ ۹۴/۱۰/۱۴ ۳۸ ۰ ۱ کارگاه فوق امتیاز حد نصاب جهت شارژ خاموش کننده ها را کسب نکرده است.
۱۷ شعله ستیز آریا معصومه پورصادق ۱۳۹۶/۰۱/۲۳ ۹۴/۱۲/۰۴ ۳۶ ۰ ۱ کارگاه فوق امتیاز حد نصاب جهت شارژ خاموش کننده ها را کسب نکرده است.
۱۸ جهان شعله کار ابراهیم اکبری ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ ۹۴/۱۰/۱۴ ۳۶ ۰ ۱ کارگاه فوق امتیاز حد نصاب جهت شارژ خاموش کننده ها را کسب نکرده است.
۱۹ ایمن صنعت پارسیان مسعود بناساز دلیلی ۱۳۹۵/۰۲/۰۳ ۹۴/۱۱/۲۷ ۳۶ ۰ ۱ کارگاه فوق امتیاز حد نصاب جهت شارژ خاموش کننده ها را کسب نکرده است.
۲۰ سدحریق  قاسم ذاکری ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۹۴/۱۲/۰۴ ۳۵ ۰ ۱ کارگاه فوق امتیاز حد نصاب جهت شارژ خاموش کننده ها را کسب نکرده است.
۲۱ نصر آتش سید حسام  میرمالک ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۹۴/۱۱/۰۶ ۳۵ ۰ ۱ کارگاه فوق امتیاز حد نصاب جهت شارژ خاموش کننده ها را کسب نکرده است.
۲۲ ایمنی آذر عباس اردستانی ۱۴۰/۰۶/۰۱ ۹۴/۰۸/۱۲ ۳۵ ۰ ۱ کارگاه فوق امتیاز حد نصاب جهت شارژ خاموش کننده ها را کسب نکرده است.
۲۳ سد حریق ناجی جعفر کسائیان ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۹۴/۰۷/۲۱ ۳۵ ۰ ۱ کارگاه فوق امتیاز حد نصاب جهت شارژ خاموش کننده ها را کسب نکرده است.
۲۴ تهران آتش سعید حجازی فر ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ۹۴/۱۲/۰۴ ۳۴ ۰ ۱ کارگاه فوق امتیاز حد نصاب جهت شارژ خاموش کننده ها را کسب نکرده است.
۲۵ آب و آتش آریا خانم عزیزی تمدیدی ۹۴/۰۹/۱۰ ۳۲ ۰ ۱ کارگاه فوق امتیاز حد نصاب جهت شارژ خاموش کننده ها را کسب نکرده است.
۲۶ ایران شعله غرب احمدرضا معینی ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ۹۴/۰۹/۰۳ ۳۲ ۰ ۱ کارگاه فوق امتیاز حد نصاب جهت شارژ خاموش کننده ها را کسب نکرده است.
۲۷ ماهان گستر همگام امیر حسن توکلی ۱۳۹۶/۰۲/۰۵ ۹۴/۱۱/۲۷ ۳۱ ۰ ۱ کارگاه فوق امتیاز حد نصاب جهت شارژ خاموش کننده ها را کسب نکرده است.
۲۸ ایمن رسام آتش مصطفی سعیدی ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ ۹۴/۱۲/۰۴ ۳۰ ۰ ۱ کارگاه فوق امتیاز حد نصاب جهت شارژ خاموش کننده ها را کسب نکرده است.
۲۹ قرن شعله رسول فدائی تمدیدی ۹۴/۱۱/۲۷ ۲۸ ۰ ۱ کارگاه فوق امتیاز حد نصاب جهت شارژ خاموش کننده ها را کسب نکرده است.
۳۰ آتش خیز میرحسن صادقی ۱۳۹۵/۰۳/۰۱۲ ۹۴/۱۱/۱۲ ۲۷ ۰ ۱ کارگاه فوق امتیاز حد نصاب جهت شارژ خاموش کننده ها را کسب نکرده است.
۳۱ قله آتش  محمد ذاکری ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ ۹۴/۰۶/۰۸ ۲۵ ۰ ۱ کارگاه فوق امتیاز حد نصاب جهت شارژ خاموش کننده ها را کسب نکرده است.
۳۲ اطفاسازان ایمن گستر پارسیان  فریبرز رنجبر ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ ۹۴/۱۱/۰۵ ۲۴ ۰ ۱ کارگاه فوق امتیاز حد نصاب جهت شارژ خاموش کننده ها را کسب نکرده است.
۳۳ شرکت باران اخوان حسین نیلگون تمدیدی ۹۴/۱۲/۰۴ ۲۱ ۰ ۱ کارگاه فوق امتیاز حد نصاب جهت شارژ خاموش کننده ها را کسب نکرده است.
۳۴ ایمن سازان اسماعیل ایمنی ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۹۴/۱۰/۱۴ ۱۵ ۰ ۱ کارگاه فوق امتیاز حد نصاب جهت شارژ خاموش کننده ها را کسب نکرده است.
۳۵ ایمن گستر احسان اقتصادی دردست اقدام ۹۴/۱۲/۱۹ ۰ ۰ ۱ کارگاه فوق امتیاز حد نصاب جهت شارژ خاموش کننده ها را کسب نکرده است.
۳۶ اطفاء حریق ری نباتعلی میرزائی ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ ۹۴/۱۱/۱۲ ۰ ۰ ۱ کارگاه فوق امتیاز حد نصاب جهت شارژ خاموش کننده ها را کسب نکرده است.
۳۷ ایمن آذر صنعت سلطان محمدی ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ ۰ ۰ ۱ کارگاه فوق امتیاز حد نصاب جهت شارژ خاموش کننده ها را کسب نکرده است.
۳۸ آتش کاوش تهران امیراسکندریان ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ ۹۴/۰۸/۱۲ ۰ ۰ ۱ کارگاه فوق امتیاز حد نصاب جهت شارژ خاموش کننده ها را کسب نکرده است.
۳۹ آتشناک جواد شمس تمدیدی ۹۴/۱۰/۱۴ ۰ ۰ ۱ کارگاه فوق امتیاز حد نصاب جهت شارژ خاموش کننده ها را کسب نکرده است.
۴۰ آذرران محمدرضا عابدی ۱۳۹۵/۰۸/۲۷ ۱۳۹۵/۰۸/۲۷ ۰ ۰ ۱ کارگاه فوق امتیاز حد نصاب جهت شارژ خاموش کننده ها را کسب نکرده است.

 

فراخوان تبلیغات در سایت اتحادیه


etehadiyehاز کلیه اعضاء دارای پروانه کسب دعوت می شود

جهت تبلیغات فروشگاه و یا تولیدی خود در این سایت،

با اتحادیه تماس حاصل فرمائید.

شماره های تماس:

55688589

55688159

تماس با ما

  55688168

      55688159

خیابان هلال احمر نرسیده به میدان رازی مجتمع نگین رازی طبقه 4 واحد 140