معرفی هیئت مدیره و کمیسیون ها


هیئت مدیره:در روزهای سه شنبه ساعت ۱۴-۱۶ در اتحادیه حضور خواهند داشت

 


کمیسیون آموزش:(زمان تشکیل جلسات:روزهای یکشنبه ساعت ۱۰-۹)

رئیس: آقای مهندس محمدرضا درویش نایب رئیس: آقای حسن شاکری دبیر: آقای قاسم ذاکری
آقای رضا کاهه آقای محمدباقر نگهبان آقای مجیدرضا بنائی

کمیسیون فنی و صلاحیت:(زمان تشکیل جلسات:روزهای سه شنبه ساعت ۱۰-۹)

رئیس: آقای مهندس روبرد نیسان نائب رئیس: آقای حسن لسانی دبیر: آقای بشیرمخلق آذر
 آقای سپهر صالحی  آقای احمد نایب احمد  آقای فائز بیگ پور

کمیسیون بازرسی:(زمان تشکیل جلسات:روزهای چهارشنیه ساعت ۱۶-۱۵)

 رئیس: آقای حمید عطائی  نایب رئیس: آقای آیت اله گودرزی
 دبیر: آقای سیدعلی اکبر آشتیانی
 آقای  امیرمحسن چهارباغی
 آقای محمد تقی پور

کمیسیون حل اختلاف:(زمان تشکیل جلسات:روزهای یکشنبه ساعت ۱۰-۹)

رئیس: آقای سید علی صنیعی  نایب رئیس: آقای عباس نفر دبیر: آقای علی جواد میرزائی
 آقای ایرج اخوان صادقی

کمیسیون رسیدگی به شکایات:(زمان تشکیل جلسات:روزهای شنبه ساعت ۱۰-۹)

رئیس: آقای شفیع علی مولائی نائب رئیس: آفای عادل صدیقی دبیر: آقای داود یوسفی
 آقای حسن شرع الاسلام      سید سعید میری اشتیانی

 شورای حل اختلاف قوه قضائیه شعبه ۲۶۳۸ مجتمع شماره ۲۷ تهران و شمیرانات مستقر در محل اتحادیه روزهای شنبه  و یکیشنبه ساعت ۱۵ الی ۱۶:۰۰ بعد از ظهر، صلاحیت رسیدگی به شکایات اعضای صنف و امور مرتبط با صنف را دارا می باشد.

فراخوان تبلیغات در سایت اتحادیه


etehadiyehاز کلیه اعضاء دارای پروانه کسب دعوت می شود

جهت تبلیغات فروشگاه و یا تولیدی خود در این سایت،

با اتحادیه تماس حاصل فرمائید.

شماره های تماس:

55688589

55688159

تماس با ما

  55688168

      55688159

خیابان هلال احمر نرسیده به میدان رازی مجتمع نگین رازی طبقه 4 واحد 140