سوالات متداول


برگه مالیاتی(برگه تشخیص)جهت ارائه به اتحادیه و تکمیل مدارک

برگه مالیاتی(آخرین فیش عملکرد مالیاتی): پس از ارائه مدارک و تشکیل پرونده مالیاتی در اداره مالیات مربوطه و دریافت اسناد به همراه کداقتصادی مختص واحد صنفی و شرکت برای تشکیل پرونده در اتحادیه اقدام فرمایید،در صورتی که پس از تشکیل پرونده مالیاتی زمان مراحل دریافت کداقتصادی (برگه تشخیص) به طول انجامید میتوانید کد رهگیری مربوطه را به اتحادیه ارائه داده تا کداقتصادی توسط اداره مالیات اعلام گردد.

بازگشت به فهرست

زمان بازدید بازرسی

با توجه به روال اداری و پس از امضاء مربوطه،برگه بازرسی تحویل ریاست کمیسون بازرسی داده شده و حداکثر طی ۱۰ روز کاری(ازشنبه تا چهارشنبه)در ساعات اداری بازرس به محل مورد تقاضا مراجعه میکند.

بازگشت به فهرست

جلسه کمیسیون فنی و صلاحیت

پس از ارائه برگه بازرسی توسط ریاست کمیسیون بازرسی،اعضاء متقاضی پروانه کسب به  جلسه ی کمیسیون فنی و صلاحیت دعوت شده که شرکت های متقاضی میباست با کارشناسان فنی خود به همراه معرفی نامه شرکت در جلسه حضوریابند.در این جلسه سوالات تخصصی و فنی مربوط به رسته ی موردنظر از اعضا پرسیده میشود و درصورت تایید،پرونده جهت تایید اولیه به هیئت مدیره ارجاع میگردد.(شرکت ها و واحدهای صنفی که نتوانند دراین جلسه مورد تایید قرارگیرند میبایست کلاس آموزشی،آزمون که در خود اتحادیه برکزار میشود را سپری کنند).

بازگشت به فهرست

کلاس اتاق اصناف

پس از تکمیل مدارک و ثبت پرونده در سامانه ایرانیان اصناف(توسط اتحادیه) متقاضی پروانه کسب میبایست در کلاس اتاق اصناف شرکت کرده و گواهینامه مربوطه را جهت کسب پروانه و ادامه مراحل دریافت کند(سپری کردن این دوره از کلاس اتاق اصناف برای تمامی افراد متقاضی پروانه کسب بصورت یکسان اجرا میگردد و الزامی میباشد).

بازگشت به فهرست

فراخوان تبلیغات در سایت اتحادیه


etehadiyehاز کلیه اعضاء دارای پروانه کسب دعوت می شود

جهت تبلیغات فروشگاه و یا تولیدی خود در این سایت،

با اتحادیه تماس حاصل فرمائید.

شماره های تماس:

55688589

66706631

تماس با ما

تلفن های تماس:

55688168
55688053
66706631
66705886