آگهی فراخوان داوطلبین عضویت در هیات مدیره و بازرس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوزام ایمنی و آتش نشانی


image-26براساس این فراخوان از روز شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ الی چهارشنبه  ۱۳۹۵/۱۱/۲۰  با دردست داشتن مدارک مذکور جهت به هیئت اجرایی برگزاری انتخابات واقع در میدان ولیعصر جنب پاساژ اهدا سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تهران طبقه نهم مراجعه نمائید.

فراخوان تبلیغات در سایت اتحادیه


etehadiyehاز کلیه اعضاء دارای پروانه کسب دعوت می شود

جهت تبلیغات فروشگاه و یا تولیدی خود در این سایت،

با اتحادیه تماس حاصل فرمائید.

شماره های تماس:

55688589

66706631

تماس با ما

تلفن های تماس:

55688168
55688053
66706631
66705886