بازدید هیات مدیره اتحادیه ایمنی و آتش نشانی تهران از اعضای دارای پرانه کسب در رسته کنترل سرویس و شارژ خاموش کننده های دستی


 

فراخوان تبلیغات در سایت اتحادیه


etehadiyehاز کلیه اعضاء دارای پروانه کسب دعوت می شود

جهت تبلیغات فروشگاه و یا تولیدی خود در این سایت،

با اتحادیه تماس حاصل فرمائید.

شماره های تماس:

55688589

66706631

تماس با ما

تلفن های تماس:

55688168
55688053
66706631
66705886