تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرائم مالیاتی


با توجه به بخشنامه شماره۲۰۰/۹۸/۵ مورخ ۹۸/۱/۲۵ سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور جهت بهره مندی از تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرائم مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده به واحد امور مالیاتی مربوطه مراجعه نمائید.

 

فراخوان تبلیغات در سایت اتحادیه


etehadiyehاز کلیه اعضاء دارای پروانه کسب دعوت می شود

جهت تبلیغات فروشگاه و یا تولیدی خود در این سایت،

با اتحادیه تماس حاصل فرمائید.

شماره های تماس:

55688589

66706631

تماس با ما

تلفن های تماس:

55688168
55688053
66706631
66705886