جلوگیری و مبارزه با گرانفروشی،احتکار و عدم درج قیمت


نامه اتاق اصناف تهران به شماره ۳۲۲۴۳/ج۳۳ در راستای ساماندهی و نظم دهی به بازار جلوگیری و مبارزه با گرانفروشی، احتکار عینا درج می گردد.

فراخوان تبلیغات در سایت اتحادیه


etehadiyehاز کلیه اعضاء دارای پروانه کسب دعوت می شود

جهت تبلیغات فروشگاه و یا تولیدی خود در این سایت،

با اتحادیه تماس حاصل فرمائید.

شماره های تماس:

55688589

66706631

تماس با ما

تلفن های تماس:

55688168
55688053
66706631
66705886