قابل توجه اعضای محترم صنف با توجه به نامه شماره ۷/۵۶/۳۰۹۰ مورخ ۹۸/۳/۱۲ اتاق اصناف ایران منضم به دستوالعمل شماره ۲۰۰/۹۸/۵۰۵ مورخ ۹۸/۳/۸ سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۷ نحوه ی تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن(بر مبنای قطعی عملکرد سال ۱۳۹۶) به شرح زیر تعیین میگردد:

۱٫مودیان با میزان مالیات قطعی تا ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بدون افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۶

۲٫مودیان با میزان مالیات قطعی از۲۵٫۰۰۰٫۰۰۱ ریال تا ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال با ۵%(پنج درصد) افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۶

۳٫مودیان با میزان مالیات قطعی از ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۱ ریال تا ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال با ۹%(نه درصد) افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۶

۴٫ مودیان با میزان مالیات قطعی ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۱ ریال و بالاتر با ۱۵%(پانزده درصد) افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۶

ضمنا توجه داشته باشید مهلت تسلیم اظهارنامه تا پایان خرداد ماه ۹۸ می باشد.

https://e3.tax.gov.ir/pages/action/show/2

فراخوان تبلیغات در سایت اتحادیه


etehadiyehاز کلیه اعضاء دارای پروانه کسب دعوت می شود

جهت تبلیغات فروشگاه و یا تولیدی خود در این سایت،

با اتحادیه تماس حاصل فرمائید.

شماره های تماس:

55688589

66706631

تماس با ما

تلفن های تماس:

55688168
55688053
66706631
66705886