سیستم اعلام حریق


بصورت کلی صنعت حریق تابع استاندارد های مربوطه بوده و استانداردهای موجود مهمترین نقش را در ارتقاء و اجرای سیستم های آتش نشانی ایفا میکنند.سیستم اعلام حریق میبایست بر اساس استاندارد های داخلی و خارجی طراحی ، نصب و سرویس شود. اجرای مطالبات استاندارد های سیستم اعلام حریق به دو دلیل عمده حائز اهمیت میباشد:
۱-ارتقاء سطح کیفی و موثر بودن سیستم
۲- ارتقاء سطح اطمینان به سیستم
سیستم اعلام حریق اصولا جهت حفاظت از جان انسا نها طراحی و نصب میشود در نتیجه ارتقاء کیفی سطح اطمینان به سیستم تفاوت بین مرگ و زندگی میباشد.
استاندارد های بسیاری مطالبات مورد نیاز سیستم اعلام حریق را بیان میکنند. این استانداردها در صورتی میتوانند سطح کیفی حفاظت از جان انسان را بالا ببرند که با هم مورد استفاده قرار گرفته و مطالبات تمامی آنها در نظر گرفته شود. هر یک از این استاندارد ها نقش بسیار پر اهمیت و مهمی در صنعت اعلام حریق بازی میکنند. از میان استاندارد های مختلفی که در سطح دنیا به چاپ رسیده اند استاندارد NFPA جامع ترین استاندارد موجود در مبحث اعلام حریق به حساب می آید.
از مجموعه استاندارد های سازمان ان اف پی ای استاندارد های زیر در صنعت اعلام حریق نقش مهمی بازی میکنند:
۱- NFPA 101 Life safety code
۲- NFPA 72 Fire alarm and signaling code
۳- NFPA 70 National electrical code
یاد آوری این نکته به تمامی افرادی که در صنعت حریق فعال میباشند ضروری است که هدف عمده اعلام حریق حفاظت از جان انسان ها میباشد . سیستم اعلام حریقی که مطابق با استاندارد طراحی و نصب شده است پتانسیل حفاظت از جان انسان ها را دارد و سیستمی که بدون در نظر گرفتن مطالبات استاندارد نصب شود, توانایی بر آورد کردن هدف سیستم اعلام حریق, که حفاظت از جان انسان هاست را نخواهد داشت. سیستم اعلام حریق یکی از المانهای مبارزه با حریق در ساختمان میباشد که نقش بسیار مهمی در پروسه حریق ایفا میکند. از ابتدای تاریخ شکل گیری علم حریق کارشنا سان این علم به این نکته پی بردند که جهت اطفاء حریق موثر و جلوگیری از گسترش حریق نیاز به کشف حریق در مراحل ابتدایی میباشد در نتیجه نصب سیستم اعلام حریق مناسب در تمامی ساختمان ها منجر به کشف حریق در مراح ابتدایی شده و این امر موجب کاهش پیامد های حریق در ساختمان میشود. از جمله این پیا مد ها صدماتی است که حریق میتواند به دارایی و مال انسان ها وارد کند.سیستم اعلام حریق اتوماتیک در ابتدای بوجود آمدن حریق میتواند حریق را کشف کرده به ساکنین اطلاع بدهد و محل بروز حریق را به نیرو های اطفاء حریق نشان بدهد ضمنا این سیستم میتواند سیستم های اطفاء حریق اتوماتیک را فعال و مانیتور کند و دیگر سیستم های موجود در ساختمان را در جهت ارتقاء سطح حفاظت از جان و مال انسا نها کنترل کند.

نوید میری آشتیانی لیسانس زبان

کارشناس طراحی سیستم های اعلام حریق

فراخوان تبلیغات در سایت اتحادیه


etehadiyehاز کلیه اعضاء دارای پروانه کسب دعوت می شود

جهت تبلیغات فروشگاه و یا تولیدی خود در این سایت،

با اتحادیه تماس حاصل فرمائید.

شماره های تماس:

55688589

66706631

تماس با ما

تلفن های تماس:

55688168
55688053
66706631
66705886